zims-proizvodnja-ukrasnih-traka

ZIMS

Proizvodnja ukrasnih traka, eksera, nitni i gromobranske opreme

Bežanijskih ilegalaca 37, 11070 Novi Beograd

Ukrsni komadi


SRPS N.B4 936

Primena: Upotrebljava se za vezu polazne trake na mestima ukrštanja sa trakom u gromobranskim instalacijama

Dimenzije: 60x60, 80x80, 90x90

SRPS N.B4 934

Primena: Upotrebljava se za vezu polazne žice

UKRSNI KOMAD UŽE TRAKA

SRPS N.B4.935

Primena : Upotrebljava se za vezu prolazne žice i trake

UKRSNI KOMAD SA TORBAN VIJCIMA

SRPS N.B4. 936

 

 

Katalozi


 

Tagovi