zims-proizvodnja-ukrasnih-traka

ZIMS

Proizvodnja ukrasnih traka, eksera, nitni i gromobranske opreme

Bežanijskih ilegalaca 37, 11070 Novi Beograd

Potpore za krovni vod


Potpore za krovni vod za sleme (SRPS NB.4.920 A)

Primena: Za pričvršćivanje krovnog voda po sredini slemenjaka

Potpore za krovni vod krovova pokrivenih crepom i lepenkom (SRPS NB.4.922 A)

Primena. Za pričvršćivanje pre pokrivanja crepom

Potpora posle pokrivanja crepom 922.B

Primena: Za pričvršćivanje posle pokrivanja crepom

Potpore za krovni vod krovova pokrivenih crepom i lepenkom (SRPS NB.4.922 C)

Primena: Za drvene barake pokrivene lepenkom.

Potpore za krovni vod krovova pokrivenih crepom i lepenkom (SRPS NB.4.922 D)

Primena: Za drvene barake pokrivene lepenkom.

Potpora za krovni vod 922 E

Primena: Za slemeni vod na barakama pokrivenih lepenkom

Potpora za krovni vod 923 A

Primena: Kod krovova pokrivenih ravnim salonitom za pričvršćivanje na gredu slemena

Potpora za krovni vod 923 B

Primena: Kod krovova pokrivenih ravnim salonitom za pričvršćivanje na poprečne grede krova

Potpora za krovni vod 923 C

Primena: Kod krovova pokrivenih ravnim salonitom za pričvršćivanje na strehe krova.

 

Katalozi


 

Tagovi